Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty THNN Máy CNC Jinan Hongye là nhà chuyên sản xuất các máy cắt lập trình CNC từ năm 2002.Từ khi được thành lập, công ty đã sử dụng công nghệ cắt  CAD/CAM, nghiên cứu và phát triển công nghệ điều khiển số lượng lớn CNC, và thành công trong công nghệ điều khiển tự động quá trình thay đổi trong sản xuất.

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật